Shopping Today

Tot volgend jaar!

20 september 2018 DeFabrique, Utrecht

NIEUWS

De Nederlandse steden lopen vol, maar er is nog ruimte genoeg

10 augustus, 2017

De Nederlandse steden lopen vol. In 2050 woont 94% van de Nederlandse bevolking in steden. Tegelijkertijd neemt het aantal eenpersoonshuishoudens toe en blijft het aantal pakketbezorgingen (B2B, B2C,C2C én C2B) groeien. Hoe kunnen we in de toekomst de leefbaarheid in de steden behouden, retailers en consumenten duurzaam bevoorraden en er ook nog voor zorgen dat de consument zo veel mogelijk ontzorgd wordt in het aankopen van goederen en diensten? De expertgroep City Distribution van ShoppingTomorrow doet er onderzoek naar. Tijdens Shopping Today delen Margreeth Pape en Anne-Marie Nelck graag de resultaten.

Distributie als uitdaging
De distributie in binnensteden wordt een steeds grotere uitdaging. In de toekomst zullen we moeten zoeken naar nieuwe, alternatieve, aflevermogelijkheden die zowel aansluiten bij de wensen van de consument als bij de mogelijkheden van de steden. Winkels zullen hier een steeds grotere rol in spelen, al kan er nog een slag worden gemaakt door de integratie tussen online en offline te optimaliseren. Het doel van expertgroep City Distibution van ShoppingTomorrow is om gemeenten en ketenpartijen inzicht te geven in toekomstige ontwikkelingen aan de vraagzijde (consument/ontvanger) en aanbodzijde (supply chain) en daarmee handvatten te bieden voor optimalisering van goederenstromen en duurzame logistiek.

Samenwerken
Margreeth en Anne-Marie werpen tijdens hun presentatie een blik op de stedelijke bevoorrading van consumenten en winkels in de toekomst: “Voor een duurzame supply chain zijn samenwerking en standaardisatie nodig”.

Over Margreeth
Bij Thuiswinkel.org is Margreeth als beleidsadviseur verantwoordelijk voor de belangenbehartiging en ontwikkeling van logistiek en duurzaamheid binnen de retailmarkt. Daarnaast geeft Margreeth in haar rol als duurzaamheidsmanager richting aan de invulling van duurzaamheid binnen de e-commercemarkt, met name als het gaat om duurzame logistiek en verpakkingsmaterialen.

 

Over Anne-Marie
Bij TLN is Anne-Marie Nelck verantwoordelijk voor het beleidsterrein stedelijke distributie en daarnaast is ze secretaris van de deelmarkt TLN Distributie en de Vereniging Transfrigoroute Holland.