Shopping Today

Hét e-commerce kennisevent

20 september 2018 DeFabrique, Utrecht

PROGRAMMA

Hoe maak je gezamenlijk de binnenstad toekomstbestendig? Een (inter)nationaal perspectief.

doorDavid Lansen

vanINretail

om 12.10 - 12.40

zaal Loods 8

tags

In vrijwel alle Nederlandse binnensteden zijn collectieven actief die via verschillende (marketing) interventies werken aan het toekomstbestendig maken van het winkelgebied (o.a. smart parking, verlichte regelgeving). Veel collectieven worstelen met de vraag welke interventies (op lange termijn) de meeste toegevoegde waarde hebben voor het winkelgebied. De Expertgroep Future Retail City Centre doet (inter)nationaal onderzoek naar succesvolle interventies in binnensteden en deelt daarvan de eerste resultaten. Er zal onder meer inzicht gegeven worden in hoeveel collectieven er in Nederlandse binnensteden actief zijn en de interventies die zij (kunnen) uitvoeren.