Shopping Today

Hét e-commerce kennisevent

20 september 2018
DeFabrique, Utrecht

PROGRAMMA

Online Marketing Maturity

Om te ontdekken in welke fase van online marketing maturity een organisatie zich bevindt, heeft de ShoppingTomorrow-expertgroep Online Marketing Maturity in 2017/2018 in samenwerking met SAMR de Online Maturity Scan ontwikkeld. Met deze scan bepaal je op de vier dimensies ‘marketing’, ‘infrastructuur’, ‘team’ en ‘data & privacy’ waar jouw prioriteiten liggen om je online business model verder te ontwikkelen.

De expertgroep gaat dit jaar verder door van de scan een benchmark te maken en door aan de hand van casussen, best practises en expert ervaringen inzicht te geven in de kosten (tijd en geld) en baten (omzet en winst) van toenemende online marketing maturity. De eerste resultaten worden kenbaar gemaakt in deze presentatie.