Shopping Today

Hét e-commerce kennisevent

20 september 2018 DeFabrique, Utrecht

PROGRAMMA

Veranderen naar een Omnichannel Organisatie

doorAndy Schoonbroodt The People Side of Change

Roland Mulder Gwynt

om 14.20 - 14.50

zaal Loods 8

tags

Hoe neem je iedereen mee in de verandering naar een Omnichannel Organisatie? Wat zijn daarin de stappen die je maakt?

De verandering naar een Omnichannel Organisatie steunt op 3 belangrijke pijlers. Als eerste Leiderschap zodat de transformatie ook daadwerkelijk uitgedragen en ondersteund wordt door de organisatie. Vervolgens Project- en procesmanagement om alles rond de consument in te richten zodat deze geen drempels ervaart ofwel de “harde” kant. En tenslotte Changemanagement om alle veranderingen een plek in de organisatie te geven en continuïteit te borgen ofwel de “zachte” kant.

Wij zoomen vooral in op de organisatie kant en de menselijke kant van verandering. Hoe zorg je voor draagvlak voor de verandering naar een Omnichannel Organisatie, welke fasen doorloop je in het verandertraject én hoe veranker je deze verandering in de organisatie.