Shopping Today

Hét e-commerce kennisevent

20 september 2018 DeFabrique, Utrecht

SPREKERS

Andy Schoonbroodt

The People Side of Change

Andy heeft ruim 16 ervaring met het begeleiden van organisaties bij het realiseren van een excellente dienstverlening door het inrichten en van slimme processen en het begeleiden van mensen in de verandering die daarvoor nodig is. Naast zijn werk als consultant is hij Prosci Certified Advanced Instructor bij The People Side of Change. Vanuit die rol traint hij change managers in het toepassen van een gestructureerde change management methodiek, zodat betrokken medewerkers hun eigen veranderproces succesvol doorlopen en organisaties de gewenste effecten van een verandering ook daadwerkelijk realiseren. Hij deelt zijn enthousiasme hierover graag met u.