Shopping Today

Hét e-commercekennisevent

29 oktober 2020
DeFabrique, Utrecht

NIEUWS

Hoe maken we de fashionketen future-proof?

23 juli, 2019
Afbeelding met een meisje met zonnebril op, futuristische sfeer.

Om in 2050 zeker te zijn van voldoende eten, drinken en welvaart voor iedereen, is een omslag van een lineaire naar een circulaire economie noodzakelijk. In een dergelijke economie worden geen eindige grondstofvoorraden uitgeput, maar worden de reststoffen juist opnieuw ingezet. De expertgroep Data Management for a Circular Economy van onderzoeksplatform ShoppingTomorrow doet onder leiding van voorzitter Marieke van Zelst (Cgi) en host Frits van den Bos (GS1 Nederland) onderzoek naar de gegevens die nodig zijn om als bedrijf in de fashionketen de processen rondom een circulaire economie te optimaliseren.

Slim (her)gebruik van grondstoffen

Concreet betekent een circulaire economie dat we bij de productie en distributie van goederen en diensten zo min mogelijk grondstoffen (waaronder energie) inzetten. Daarnaast gebruiken we deze grondstoffen optimaal (sharing) en zorgen we ervoor dat ze geheel (returned/tweedehands/ refurbished) of gedeeltelijk worden hergebruikt (recycling).

Om deze processen te kunnen aansturen is informatie nodig die de betrokken partijen moeten verzamelen en onderling moeten kunnen uitwisselen. Denk daarbij aan specifieke productdata (product/materialenpaspoort), procesgegevens, gebeurtenissen (traceerbaarheid) en partijgerelateerde informatie.

Meer weten?

Circulariteit in de mode-industrie staat nog in de kinderschoenen, maar de branche staat al wel aan de vooravond van een revolutie. De expertgroep wil bedrijven in de fashionketen helpen bij het overgaan naar een circulaire economie en biedt antwoorden op verschillende relevante vragen. Wat zijn de inspanningen van bedrijven binnen het convenant duurzame kleding en textiel? Wat is de rol van het versnellingsteam ‘Dutch Circular Textile Valley’ in deze revolutie? Welke trends liggen aan circulariteit ten grondslag en op welke manier spelen innovators hierop in? Tijdens een korte trendsessie geven Natascha Klootsema (ZIN Producties) en Miriam Geelhoed & Rens Tap (Modint) inspiratie en ideeën waarmee elke ondernemer aan de slag kan.