Tot volgend jaar

Hét e-commercekennisevent

29 oktober 2020

PROGRAMMA

Fygital nu en in de toekomst

doorAnjo van der Spek De Mandemakers Groep

Michel Brakenhoff Squadra

om 13.30 - 14.00

zaal Smederij D

tags

De combinatie van fysieke en digitale touchpoints biedt geweldige kansen voor Customer Engagement. Michel Brakenhoff zal allereerst en aantal highlights van de expertgroep delen: waar zitten de grootste kansen en welke obstakels vragen om aandacht. Ook zal hij de belangrijkste resultaten delen van een scenario planning sessie hoe ‘fygital’  er in 2030 uit zou kunnen zien. Vervolgens zal Anjo van der Spek een kijkje in de keuken geven hoe De Mandemakers Groep zich oriënteert op dit thema. Hierbij kijkt hij zowel naar de kansen in samenwerking met leveranciers als naar de mogelijkheden om dienstverlening naar de klanten te verbeteren.

Deze sessie is een onderdeel van het ShoppingTomorrow-programma.