Shopping Today

Hét e-commercekennisevent

12 oktober 2023
DeFabrique, Utrecht

SPREKERS

Daniëlle Hoekstra

Daniëlle Hoekstra

Lid van het Global Master Data Management team bij Sonepar. Master data vormen de stabiele en onmisbare basis van elk business proces. Denk aan identificatie, beschrijvingen, specificaties en adressen van producten, klanten en locaties. Saaie kost voor de meeste mensen? Voor mij is het core business!

Productdata voor duurzaam bouwen

We willen bouwen met milieuvriendelijke materialen, met minimaal gebruik van schaarse grondstoffen en energie. Hoe organiseren we de productdata die we hiervoor nodig hebben?


ShoppingTomorrow Expertgroep:

Product Data for Sustainable Constructions
De expertgroep Product Data for Sustainable Constructions, met DigiGo als voorzitter en host, gaat aan de slag met de onderzoeksvraag: Wat kunnen we vandaag de dag met duurzaamheidsdata over producten uit de ontwerp-, bouw- en technieksector over de gehele levenscyclus van bouwwerken en welke stappen kunnen we morgen nemen voor een betere toepassing?