Tot volgend jaar

Hét e-commercekennisevent

29 oktober 2020

SPREKERS

Dr. Jesse Weltevreden

Hogeschool van Amsterdam

Jesse Weltevreden is professor Digital Commerce aan deHogeschool van Amsterdam enmanager van het Centre forMarket Insights. Tevens is hij voorzitter van het RetailInnovation Platform, een netwerk van 15 kennisinstellingen inNederland en België die onderzoek doen naar retail innovatie.Jesse geeft leiding aan een team van onderzoekers enpromovendi die onderzoek doen naar e-commerce, retailtechnology, marketing analytics en de consequenties van onlinewinkelenvoor consumentengedrag en winkelgebieden. Hijheeft vele nationale en internationale publicaties op zijn naamstaan en is een veelgevraagd spreker op events in binnen-enbuitenland. Hiernaast is hij voorzitter van de ShoppingTomorrow-expertgroep Online Platforms.