Shopping Today

Hét e-commercekennisevent

12 oktober 2023
DeFabrique, Utrecht

SPREKERS

Hendrik Jan Bongaarts

Vanuit een studie in de Psychologie, uiteindelijk terecht gekomen als consultant in de logistieke sector. Daar specialiseer ik mij in het optimaliseren van processen en het managen van projecten. Dit zijn zowel bedrijfsmatige als logistieke processen en projecten. De praktische en tastbare eigenschappen van de logistieke sector spreken me erg aan, eveneens de maatschappelijke problemen waar we in deze sector mee te kampen hebben.

Logistiek en de steeds schaarsere ruimte in Nederland

Logistieke activiteiten en met name logistiek vastgoed zoals de XXL distributiecentra leggen een steeds groter beslag op de ruimte en roepen daarmee maatschappelijke weerstand op. Een illustratie hiervan is het groeiende verzet tegen de (op)komst van de XXL distributiecentra en de toenemende “verdozing” van het landschap. Wij proberen een antwoord te vinden op de vraag welke initiatieven significant bijdragen aan een efficiënte, innovatieve & duurzame logistiek vanuit zowel maatschappelijk als logistiek oogpunt.


ShoppingTomorrow Expertgroep:

The Social Economic Interest of Innovative Logistics
De expertgroep The Social Economic Interest of Innovative Logistics met Valcon als voorzitter en TLN als host, gaat aan de slag met de onderzoeksvraag: Hoe kan de groeiende vraag naar logistieke activiteiten efficiënt en innovatief worden ingepast in een samenleving waar economische en maatschappelijke ontwikkelingen allemaal een beslag op de steeds schaarsere capaciteit willen leggen?