Shopping Today

Hét e-commercekennisevent

12 oktober 2023
DeFabrique, Utrecht

SPREKERS

Wouter de Wolf

Wouter de Wolf is al meer dan 15 jaar bezig met innovatie en duurzaamheid, in zowel de consultancy als bij Philips. De laatste 5 jaar als marketing manager Retail & Hospitality bij Signify (voormalig Philips Lighting).

Productdata voor duurzaam bouwen

We willen bouwen met milieuvriendelijke materialen, met minimaal gebruik van schaarse grondstoffen en energie. Hoe organiseren we de productdata die we hiervoor nodig hebben?


ShoppingTomorrow Expertgroep:

Product Data for Sustainable Constructions
De expertgroep Product Data for Sustainable Constructions, met DigiGo als voorzitter en host, gaat aan de slag met de onderzoeksvraag: Wat kunnen we vandaag de dag met duurzaamheidsdata over producten uit de ontwerp-, bouw- en technieksector over de gehele levenscyclus van bouwwerken en welke stappen kunnen we morgen nemen voor een betere toepassing?