Shopping Today

Hét e-commercekennisevent

12 oktober 2023
DeFabrique, Utrecht

PROGRAMMA

Trends en ontwikkelingen in de wereld van online-boodschappen

doorStephan Bosman

vanPlus Retail

om 16:00 - 16:30

zaal Copraloods

De covidjaren 2020 en 2021 hebben gezorgd voor een forse groei van het omzetaandeel online bij supermarkten en daarnaast zijn er veel nieuwe toetreders op de markt gekomen, van lokale marktplaatsen tot aan invasie van flitsbezorgers (Q-commerce).Tijdens deze presentatie neemt Stephan Bosman van PLUS Retail je mee in de laatste trends en ontwikkelingen. Hij vertelt je meer over de gevolgen van de huidige onzekere tijden waarin wij ons bevinden en over welke rol PLUS Retail, na de fusie met Coop, als coöperatie in de omnichannel markt speelt.